Sanse- og hvilemøbel skal nedbringe antallet af tvangsfikseringer

Psykiatrisygehuset i Slagelse har anskaffet sig ni særlige sanse- og hvilemøbler, der beroliger patienter og bringer dem ud af isolation. Medlem af social- og psykiatriudvalget i Region Sjælland, Nicolai Nicolaisen, roser personalet for at gå nye veje i behandlingen af psykisk syge.

For at få bragt antallet af bæltefikseringer ned har psykiatrisygehuset i Slagelse indrettet afdelinger med sanse- og hvilemøbler, der på grund af deres form både skaber tryghed hos patienterne og rykker dem ud af deres isolation. Møblerne er indkøbt som en del af ’Projekt bæltefri’, der er støttet af Satspuljemidlerne, og inspirationen er hentet i ældreplejen i Lolland Kommune, hvor møblerne gav ro til ellers meget urolige og nervøse borgere.

”Jeg ved fra personalet, at patienterne i Slagelse er meget glade for stolen, fordi de kan øve sig i at være sammen med andre mennesker uden at blive overstimulerede af samværet og omgivelserne. En patient har beskrevet det som anti-isolation”, fortæller medlem af social- og psykiatriudvalget i Region Sjælland Nicolai Nicolaisen (S) om de første meget positive erfaringer med det specielle møbel.

Bremser følelsesmæssig eskalering

Sanse- og hvilemøblet er en delvist lukket stol, der har fået sit navn – Cocoon – efter sin puppe-form. På grund af stolens form og afskærmning kan patienten sidde i lokale sammen med andre og samtidig være værnet mod støj og forstyrrende impulser udefra. Stolen er næsten et lille rum i sig selv og er ydermere forsynet med musikanlæg, som patienten kan gøre brug af.

”Nogle patienter bruger stolen, fordi de kan mærke bassen og dermed sig selv. På den måde kan stolen være med til at dæmpe nogle symptomer. Flere patienter er begyndt selv at søge stolen, fordi den på forskellige måder kan give dem en ro. Den hjælper til at deeskalere nogle situationer, som det hedder i fagsprog, når det lykkes at bremse en uhensigtsmæssig og følelsesmæssig optrapning”, forklarer Nicolai Nicolaisen.

Større livskvalitet

”Medarbejderne skal have stor ros for at søge løsninger, som giver meget syge patienter større livskvalitet. Hele den fysiske indretning og nytænkningen hos personalet peger i den rigtige retning”, siger Nicolai Nicolaisen til forsøget med de ni sanse- og hvilemøbler.

Han ser det kun som et ekstra plus, at Cocoon er udviklet i regionen og glæder sig generelt over, at private og offentlige virksomheder sammen kan udvikle løsninger til sundhedssektoren.

Det er møbelarkitekt Carsten Buhl fra Holbæk, der har tegnet stolen, som i slutningen af 2015 modtog prisen for bedste design på udstillingen Boutique Design i New York.

Seks sygehuse med i forsøg om færre bæltefikseringer

Ifølge Sundhedsstyrelsens hjemmeside kører forsøget med bæltefrie afdelinger i perioden fra oktober 2014 - december 2017. Ud over Slagelse deltager også afdelinger i Ballerup, Brønderslev, Glostrup, Aarhus og Aabenraa i forsøget med forskellige foranstaltninger.

Styrelsen formulerer formålet med projektet således:

”Det overordnede omdrejningspunkt for projektindsatserne er at udvikle bæltefrie behandlingsmiljøer ved at afprøve og implementere en række personalerettede, organisatoriske indsatser og ny patientrettet klinisk praksis”.

Kilde: www.sst.dk

Et af de ni eksemplarer af den puppeformede stol på psykiatrisygehuset i Slagelse. Stolen kan gøre det muligt for patienten af opholde sig sammen med andre uden at få alt for mange, overvældende sanseindtryk.

Yderligere oplysninger:

Nicolai Nicolaisen, social- og psykiatriudvalget, Region Sjælland, tlf. 60 64 51 13

Carsten Buhl, møbelarkitekt, tlf. 20 45 13 35

Cocoon
Cocoon

Download

Cocoon presse

jpg

cocoon_01

Size: 280.62 KB
Hits : 203
Date added: 2017-03-30
jpg

cocoon_02

Size: 296.89 KB
Hits : 157
Date added: 2017-03-30