Back to Top

By understanding the past, we shape the future

This play with words is characteristic of Carsten Buhl's way of working with design development. Each piece of furniture is a challenge – and has its own story. But common to it all, is that it is created with respect to the simple, clear expression of Scandinavian design tradition. Because we are all committed to sustainability - and because nothing else makes sense - we always aim to develop solutions that are rooted in a real need and that are designed and technically executed in a quality that lasts, and which therefore does not call for a replacement after a short time of use. It is always the aim to create furniture complying with practical and functional needs, as well as meeting some design quality demands that can be used year after year.

 

Forstå fortiden - form fremtiden

Denne leg med ord er karakteristisk for Carsten Buhl's måde at drive designudvikling på. Hvert et møbel er en udfordring med sin egen historie. Men alt i alt er de kreeret med respekt for den rene Skandinaviske design tradition. Fordi vi alle er forpligtet til at tænke bæredygtigt - og fordi intet andet giver mening - sigter vi altid efter at udvikle løsninger, der bunder i et reelt behov og som designmæssigt og teknisk udføres i en kvalitet der holder, og som derfor ikke kalder på at blive skiftet ud efter kort tids brug. Målet er altid at skabe produkter, som tilfredsstiller brugerens behov og æstetiske sans, og som kan bruges år efter år.

Copyright © Carsten Buhl ApS - Løvsangervej 13 - DK4300 Holbæk. Phone +45 2045 1335.